Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Bestsellery
Krótki naszyjnik z pereł sztucznych
Krótki naszyjnik z pereł sztucznych

6,30 zł

szt.
Tattoo choker
Tattoo choker

2,20 zł

szt.
Twister do włosów
Twister do włosów

2,75 zł

szt.
Choker aksamitka
Choker aksamitka

6,00 zł

szt.
Rzemyk na szyję
Rzemyk na szyję

3,00 zł

szt.
Łańcuszek celebrytka przekładany
Łańcuszek celebrytka przekładany

3,50 zł

szt.
Pętla do włosów czarna
Pętla do włosów czarna

1,70 zł

szt.
Regulamin zakupów

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SILVONA

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym Silvona za pośrednictwem strony internetowej www.silvona.pl oraz warunki i zasady świadczenia w Sklepie Internetowym Silvona usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego Silvona jest Aleksandra Chybicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Silvona, REGON: 639791946, NIP: 782-109-94-92, BDO: 000551752, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem adresu internetowego sklep@silvona.pl lub pod numerem telefonu 732 726 833.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieraną z Klientem. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§1

Definicje

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

4. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem sklep@silvona.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

6. Sprzedawca - Aleksandra Chybicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Silvona Aleksandra Chybicka, z siedzibą w Poznaniu, na os. Rusa 64/7, REGON: 639791946, NIP: 782-109-94-92, wpisaną do CEIDG.

7. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklep.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu wymaga od Klienta: połączenia z publiczną siecią internetową, zainstalowania przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki, włączenia skryptów i apletów Java oraz obsługi plików cookies, posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej, na które Sprzedawca będzie mógł przesłać wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

§3

Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. Tylko zarejestrowany Klient może dodawać opinie o produktach oferowanych w Sklepie.

3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, kliknąć pole „Zarejestruj się" oraz potwierdzić chęć utworzenia Konta Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§4

Zamówienia

1. Zamówienie dokonywane jest poprzez wybór Towaru, określenie ilości sztuk i dodanie Towaru do koszyka. Po skompletowaniu całości Zamówienia, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i sposobu dostarczenia Zamówienia.

2. Klient, który chce złożyć Zamówienie, zobowiązany jest do podania poprzez właściwy formularz koniecznych do realizacji Zamówienia danych: imienia i nazwiska oraz informacji teleadresowych. W przypadku chęci otrzymania faktury dodatkowo: nazwy firmy, numeru NIP i adresu prowadzonej działalności. Sprzedawca wystawia również fakturę na życzenie Kupującego nieprowadzącego działalności gospodarczej. W takim przypadku należy informacje na temat chęci otrzymania faktury umieścić w Uwagach (sekcja „Dodatkowe informacje").

3. Kliknięcie na pole „Zamawiam i płacę" oznacza potwierdzenie zakupu.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

5. Dla stron Umowy sprzedaży wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§5

Płatności

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, zgodnych z cennikiem dostępnym w odsyłaczu Koszt dostawy zamieszczonym na stronie głównej Sklepu.

2. O kosztach dostawy Klient informowany jest także przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • e-przelew za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności Autopay S.A., realizującego płatności kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, automatyczne płatności bankowe oraz płatności BLIK - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności o dokonaniu płatności przez Klienta;
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • gotówką za pobraniem (płatność dostawcy przy odbiorze) - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

 

3. Wpłaty za Zamówienie (nie dotyczy Zamówień płatnych za pobraniem) należy dokonać w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Brak zapłaty przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy w tym terminie jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy sprzedaży, a nieopłacone Zamówienie jest usuwanie z systemu.

§6

Wysyłka towaru

1. Sklep realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wysyłka zamówionych Towarów następuje wciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty od Klienta lub od daty złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze (pobranie). Towar jest wysyłany na adres podany w Zamówieniu.

3. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Czas dostawy od momentu wysyłki do momentu dostarczenia do Klienta zależy od wybranej formy przesyłki. Poczta Polska zazwyczaj dostarcza przesyłki w ciągu 2-3 dni roboczych przesyłką priorytetową, 3-5 dni przesyłką ekonomiczną lub w ciągu 1-2 dni w usłudze paczka24.

5. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy i formy płatności. Zestawienie kosztów dostawy znajduje się w odsyłaczu Koszt dostawy na stronie głównej Sklepu.

§7

Reklamacje

1. Towary sprzedawane przez Sklep nie są objęte gwarancją producenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili. Regulacja odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy, w przypadku, gdy kupującym był Konsument lub Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta, zawarta jest w przepisach art. 43b ustawy z dnia 30.05.2014 r o prawach konsumenta, w pozostałych przypadkach - w przepisach Kodeksu Cywilnego.   

3. Reklamacje można składać na adres: os. Rusa 64/7, 61-245 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@silvona.pl.

4. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie;
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

5.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar wraz z opisem niezgodności na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji i powiadomi o sposobie jej rozpatrzenia.

7.  Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są w odsyłaczu Reklamacje i zwroty zamieszczonym za stronie głównej Sklepu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

3. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia klient zobowiązany jest odesłać dostarczone Zamówienie w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient pokrywa bezpośrednie koszty odesłania Towaru. Sklep zwraca na rachunek bankowy Klienta należność za zwrócone Zamówienie, w tym najtańszy spośród zawartych w ofercie Sklepu koszt dostarczenia Towaru, nie później niż  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§9

Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi formularza kontaktowego i prowadzenia Konta Klienta.

2. Usługa formularza kontaktowego polega na wysyłaniu za pomocą formularza umieszczonego w odsyłaczu Kontakt zamieszczonym na stronie głównej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi nieodpłatnej polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

3. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z konta poprzez wysłanie do Sprzedającego żądania usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@silvona.pl.

§10

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Zgromadzone dane osobowe podane podczas rejestracji w Sklepie nie są udostępniane osobom trzecim z wyłączeniem przekazania danych osobowych dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Szczegółowe cele i sposoby przetwarzania danych osobowych powierzanych Sprzedawcy zostały zawarte w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do tego Regulaminu.

§11

Opinie o sklepie lub produktach

1. Umieszczone na stronie sklepu opinie o Sklepie są weryfikowanie i pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupów w Sklepie.

2. Opinie o oferowanych w Sklepie produktach są weryfikowane. Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne), które pochodzą od zalogowanych Klientów, którzy kupili dany produkt, pod warunkiem, że ich treść nie jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami.

3. Oceny oferowanych w Sklepie produktów nie są weryfikowane i mogą pochodzić od osób, które nie kupiły danego produktu.

§12

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk. Klient może zapoznać się z kodeksem na stronie internetowej www.prawnik-online.eu/kodeks-dobrych-praktyk---wzor-dla-sklepu-internetowego,3,5111.html.

2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, składając wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Stosowne wnioski można otrzymać w sekretariatach wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. Można je pobrać bezpłatnie na ich stronach internetowych. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl